Troyan Serhiy

Dr Troyan Serhiy, professor, professor of the Information and Regional Studies Department in National Aircraft University (Kiyv).

kattis@ukr.net

+38 050 1475273

Orcid: 0000-0002-3053-6530

Publications

  1. Троян С.С., Фисанов В.П. Немецкая Mitteleuropa: историческая ретроспектива (немецкие планы создания Серединной Европы конца XIX – начала XX века), Saarbrücken 2013, LAP LAMBERT Academic Publishing, 96 c.
  2. Троян С.С. Проблеми функціонування історичної пам’яті у просторі країн Центрально-Східної Європи // Ukraina: narracje, języki, historie, pod redakcją Marcina Caczkowskiego, Wrocław 2015, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”, s. 29 – 39.
  3. Troyan Serhiy. Pamięć historyczna oraz polityka pamięci w państwach EŚW. Właściwości i mechanizmy działania // Na Pograniczach. Szanse i zagrożenia społeczne, redakcja naukowa Piotr Frączek, Jolanta Karolczuk, Sanok 2015, PWSZ, s. 183 – 193.
  4. Troyan Serhiy. Wędrówki niemieckich podróżników, kupców i misjonarzy na tle ich działalności kolonialnej (druga połowa XIX wieku // Migracje. Podróże w dziejach. Współczesność, redakcja naukowa Maciej Franc, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk, Toruń 2015, Adam Marszałek, s. 14 – 22;
  5. Troyan Serhiy, Troyan Pavel. The volunteer movement in Ukraine and its role in the cross-sectoral partnership // Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems, red. B. Szluz, T. Matulayová, I. Pešatová, Rzeszów 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, p. 287 – 301
  6. Троян С.С. Єврорегіональний формат українсько-румунської транскордонної співпраці: історичний досвід становлення // Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність: Монографія / Наукова редакція Ірина Люба Горват, Sătmărean 2016, Editura Muzeului Sătmărean, С. 475 – 487;
  7. Troyan Serhiy, Kyrydon Alla. Ukrainian-Polish dialogue 2013-2014 in the context of the Euromaidan and the Revolution of dignity // Na Pograniczach. Problemy społeczne i wyzwania dla edukacji: Monografia / Redakcja naukowa Jolanta Katarzyna Karolczuk, Sanok 2016, PWSZ, P. 45 – 56;
  8. Troyan Serhiy. Lokalna cywilizacja w wymiarze globalizacji (przykład Ukrainy) // (Nie) ład a (od) budowa cywilizacji: Monografia / Pod red. Zdzisława Zagórskiego i Stanisława Kamykowskiego, Wrocław 2016, WUW, S. 147 – 160;
  9. Troyan Serhiy, Kyrydon Alla. „Swój – Inny – Obcy” w kontekście dialogu kultur // Na Pograniczach. Problemy społeczne i wyzwania: Monografia / Redakcja naukowa Jolanta Katarzyna Karolczuk, Sanok 2017, PWSZ, P. 13 – 26.